Πριν και μετά

ΠΡΙΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΜΕΤΑ

                                            Δεκαπέντε μέρες αργότερα η μεταμόρφωση είναι ολοκληρωτική